Do wykorzystywania analizy fundamentalnej potrzebna jest nam spora dawka wiedzy z dziedziny finansów przedsiębiorstw oraz księgowości i czystej ekonomii. Logika analizy fundamentalnej jest taka od ogółu do szczegółu. W praktyce oznacza to, że najpierw rozpoczyna się analizę od analizy tego co dzieje się w gospodarce światowej i krajowej to jest analiza makrootoczenia. Ocena sytuacji w gospdoarce odbywa się na podstawie wskaźników ekonomicznych takich jak PKB, inflacja, bezrobocie, zmiany w saldzie obrotów bieżących poszczególnych państwa, wskaźnikach wyprzedzających konunkturę. Jednak to nie wszystko trzeba też uwzględnić działania i planowaną politykę banków centralnych zwłaszcza krajów. Drugi kolejny etap opiera się na analizie sektora w krótym firma działa jego kondycji obecnej sytuacji. Tutaj wylicza się i porównuje całą wartość sektora żeby wiedzieć czy rynek rośnie czy maleje. Po analizie sektorowej można już przejść do analizy finansowej lecz bez przyswojenia dużej dawki wiedzy z tego obszaru nie będzie możliwe skuteczne podejmowanie rozważnych decyzji inwestycyjnych. Warto więc zainwestować w książki. Analiza finansowa firmy to po pierwsze analiza pozioma i pionowa bilansu. Analiza pozioma bada dynamikę zmian poszczególnych wartości bilansu, analiza pionowa bada relacje poszczególnych składników bilansu między sobą. Kolejnym krokiem jest analiza rachunku zysków i strat tutaj również można oprzeć się na wyliczaniu wskaźników. Ważnym i stosunkowo nowym elementem w analizie finansowej jest badanie rachunku przepływów pieniężnych.

www.cigg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here