Co to jest głoska?

Dzieci w przedszkolu czy zerówce bardzo często zastanawiają się, co to jest głoska. Rodzice nie zawsze wiedzą, jak wytłumaczyć to w prostych kilku zdaniach swojej pociesze.

Głoski są to najmniejsze cząstki mowy. Każdy je nie tylko słyszy, ale również wymawia, jednak nie zapisuje. Można uznać, że głoska jest dźwiękiem mowy.

Nie można zatem zacząć mówić o głoskach, nie wspominając o literach. Wspomniane pojęcia w pewien sposób występują łącznie, nawet zazębiają się, ale występuje między nimi zasadnicza różnica.

Litery są to graficzne znaki głosek, uznawane są nawet za najmniejszą pisaną część mowy. Ich zadaniem jest oddawanie głosek na papierze. Głoski można bowiem słyszeć i wymawiać. Z kolei litery się widzi oraz zapisuje.

W celu poprawnego podzielenia wyrazu na głoski konieczne jest wymówienie go powoli, ale głośno. Następnym etapem będzie próba wyodrębnienia w nim wszystkich słyszalnych dźwięków mowy. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dwuznaki, a także literę „i”, która nie w każdym przypadku będzie oznaczała głoskę.

W zdecydowanej większości przypadków jednej wymawianej głosce w wyrazie będzie przypadała zapisana litera. Oczywiście nie zawsze tak będzie, gdyż byłoby to zbyt oczywiste.

Warto również pamiętać, że przy dzieleniu wyrazów na głoski nie można się sugerować faktem, jak dany wyraz się pisze, tylko tym w jaki sposób powinno się go wymówić. Może się zatem zdarzyć, że nie każda litera w danym wyrazie będzie wymawiana. Z kolei jedną głoskę można w piśmie oznaczać za pomocą dwóch albo trzech liter.

www.kobiecosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here