Czym jest przedpłata i czy podlega zwrotowi?

0
1526

Przedpłata – z tym terminem spotkał się chyba każdy, szczególnie jeżeli składał zamówienie na jakąś drogą usługę lub produkt. To właśnie wtedy bardzo często trzeba uiścić przedpłatę, która najczęściej przybiera jedną z dwóch form: zaliczki lub zadatku. Chociaż terminy te bywają stosowane wymienię, jak gdyby były synonimami, absolutnie nimi nie są. Warto o tym pamiętać, a podczas umawiania się na przedpłatę mieć świadomość, co oznacza każdy z nich.

Zadatek jako przedpłata

Pierwsze bardzo często stosowany termin to zadatek jako przedpłata. Aby wpłacona na poczet realizacji zamówienia kwota rzeczywiście była zadatkiem, osoby muszą dokładnie tak się umówić, co powinno mieć skutek w postaci zapisania tego w formie umowy pisemnej. Jeżeli podczas wręczania kwoty nie spisze się umowy, nie można traktować jej jako zadatku. To bardzo ważne, bo może mieć to poważne konsekwencje dla którejś ze stron. Zadatek nie podlega bowiem zwrotowi. Cała kwota wrodzona jako zadatek pozostaje u osoby, która ten zadatek przyjęła.,

Co dzieje się z zadatkiem

Podczas spisywania umowy o wręczeniu zadatku, rzeczywiście trzeba przekazać ustaloną kwotę lub inną formę zapłaty. Zadatek może mieć zatem formę na przykład rzeczy materialnej, która zostanie wręczona. Jaka jest zwyczajowo najczęściej uiszczana kwota zadatku? Nie powinna być ona większa niż 50% wartości zamówienia. Najczęściej można spotkać się z zadatkiem w wysokości około 30%. Tak jak już wspomniano powyżej – w pewnych okolicznościach zadatek nie podlega zwrotowi. Poniżej dokładna informacja dotycząca tego, co dzieje się z zadatkiem w różnych innych opcjach.

– jeżeli obydwie strony dobrowolnie odstępują od umowy – zadatek zostaje po prostu zwrócony do osoby, która go uiściła
– jeżeli umowa została odpowiednio zrealizowana – zadatek zostanie potraktowany jako część zapłaty. Zamawiający musi opłacić resztę.
– jeżeli umowa została zerwania przez stronę zamawiającą, która wcześniej wręczyła zadatek – cała kwota zadatku pozostaje w rękach osoby pokrzywdzonej zerwaniem umowy
– jeżeli umowa zostanie zerwana przez stronę otrzymującą zadatek – strona wręczająca może ubiegać się o dwukrotność zadatku jako pewnej formy zadośćuczynienia.

Zwrot przedpłaty

Zadatek jest zatem w pewnym stopniu zabezpieczeniem każdej ze stron umowy. Jeżeli druga strona zerwie warunki umowy czy zrezygnuje z jej realizacji – pokrzywdzony nie zostaje z niczym. Jeżeli natomiast wszystko zostanie pozytywnie zrealizowane – zadatek zalicza się na poczet całej sumy do zapłaty.

Druga forma przedpłaty czyli zaliczka

Druga powszechnie stosowana forma przedpłaty to po prostu zaliczka. O zaliczce z pewnością słyszał każdy, zdecydowanie częściej ludzie umawiają się właśnie na wręczenie zaliczki, przy czym może to być tylko i wyłącznie umowa ustna. Nie muszą tego nigdzie spisywać – to właśnie odróżnia zaliczkę od zadatku. Zaliczka jak najbardziej podlega zwrotowi. Zatem nawet jeżeli strony po prostu zrezygnują z kontynuowania umowy, co może mieć miejsce zarówno ze strony zamawiającego jak i realizujące, kwota zaliczki po prostu wraca do osoby, która wręczyła. Poniżej dokładna informacja dotycząca w konsekwencji dla zaliczki jako formy przedpłaty.

– jeżeli umowa zostanie pozytywnie zrealizowana – zaliczka traktowana jest po prostu jako część zapłaty
– jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez strony za obopólną zgodą – zaliczka zostanie zwrócona do osoby, która ją wręczyła
– jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez stronę wręczającą zaliczkę – wraca do niej cała kwota zaliczki bez żadnych konsekwencji
– jeżeli umowa zostanie rozwiązana w oknie zrealizowana przez osobę, której wcześniej wręczono zaliczkę – oddaje ona zaliczkę w całej kwocie.

Zaliczka w całości wraca, a zatem nie stanowi ona jakiejkolwiek formy zabezpieczenia interesów obydwóch osób podpisujących umowę. Jest traktowana tylko i wyłącznie jako element zapłaty. Natomiast w przypadku niezrealizowania umowy czy odstąpienia od niej – każda ze stron może ubiegać się o możliwość odszkodowania na zasadach ogólnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here