Wielu początkujących pisarzy zastanawia się, czy nie powinno czasem wybrać się na studia. Być magistrem albo doktorem nauk humanistycznych brzmi bardzo dobrze, jednak najpierw należałoby się zastanowić, co tak naprawdę dają początkującemu pisarzowi studia filologiczne.
Jeśli ktokolwiek sądzi, że studiowanie Filologii polskiej to zarazem kurs kreatywnego pisarstwa, to jest głęboko w błędzie. Jako filolog nie patrzysz na dzieło z perspektywy autora, ale badacza, krytyka, interpretatora. Czy więc początkujący pisarz powinien wybrać się na takie studia?
Warto, z co najmniej kilku ważnych powodów. Po pierwsze wielu znakomitych pisarzy podkreśla, że w pisaniu ważne jest czytanie tego, co napisali inni. Na studiach szczególnie na Filologii polskiej bez względu na uczelnie lista lektur jest naprawdę długa. Zazwyczaj jest to twarda klasyka, a to przecież fundament i inspiracja dla przyszłego pisarza. Nawet jeśli nie przeczytasz wszystkiego, to bądź pewien, że przeczytasz przez pięć lat więcej książek, niż przez dziesięć lat czytania we własnym zakresie. To zasadniczo wpłynie na twój styl pisania, poprawność gramatyczną, zasób słownictwa i otworzy cię na nowe tematy, więc tym samym zdobywając wykształcenie udoskonalisz swój warsztat pisarski.
Po drugie literatura jest nauką, więc nie wystarczy ją tylko tworzyć, trzeba umieć o niej mówić i to nie w ogólnikach, ale używając precyzyjnego fachowego słownictwa. Wyobraź sobie sytuację, że podczas wywiadu telewizyjnego, gdzie wypowiadasz się jako pisarz okazuję się, że o tym, co robisz nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia. Jeśli odbiorcy twojej twórczości przestaną wierzyć w ciebie, to przestaną także wierzyć w literaturę, którą tworzysz.
Argumentem za studiowaniem jest także fakt, że na studiach zawiera się wiele procentujących w przyszłym życiu znajomości. Często dzieję się tak, że ktoś z twoich bliskich znajomych wiąże swoje plany zawodowe z pracą w wydawnictwie czy prasie albo chcę robić to, co ty. Oczywiście nie można zapomnieć o przychylnych ci profesorach, których możesz zapytać o opinię na temat tego, co napisałeś, ewentualnie jakiś rodzaj pomocy w redagowaniu tekstu, a w późniejszym etapie o recenzję sygnowaną ich nazwiskiem. Przekonasz się, że takie znajomości będą potem bezcenne i ułatwią ci z reguły trudną procedurę debiutu literackiego.
Ostatnim istotnym argumentem za edukacją polonistyczną przyszłego pisarza jest tendencja ekonomiczna, która sugeruję, że nie jest to zawód, który nie przynosi ogromnych korzyści materialnych, dlatego trzeba mieć coś w zanadrzu. Zwykle pisarze są wykładowcami, nauczycielami, krytykami literackimi, tłumaczami, dziennikarzami, a nawet prawnikami. Trzeba przecież z czegoś żyć! Jeśli więc kochasz pisanie ponad wszystko to dzięki studiom filologicznym może udać ci się połączyć prawdziwą pasję z wykonywanym zawodem. To może być strzał w dziesiątkę!

www.jobston.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here