Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać między innymi z Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość jednorazowego finansowego wsparcia na rozpoczęcie działalności wynosi około 20 000 zł. W zależności od regionu kraju, przyznawane kwoty nieco się różnią, jednakże nie mogą wynieść więcej niż sześciomiesięczne, średnie wynagrodzenie. Głównym atutem jest to, iż dotacja pozostaje bezzwrotna, jeśli zostaną spełnione warunki jej spożytkowania. Jednak, aby ją uzyskać trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna i odczekać trzy miesiące od momentu rejestracji. Nie można studiować dziennie, być karanym w ciągu ostatnich dwóch lat za przestępstwa gospodarcze, ani też prowadzić działalności przez okres dwunastu miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku. Osoba, która odmówiła bez konkretnej przyczyny podjęcia zatrudnienia z ofert składanych przez urząd oraz ta, która do pięciu lat wstecz otrzymała inne dofinansowanie lub pożyczkę, nie otrzyma dotacji.
Wkład własny w większości urzędów nie jest wymagany, aczkolwiek jeśli się go posiada, nawet w niewielkim nakładzie, może wpłynąć na końcową decyzję. Świadczy to bowiem o zaangażowaniu nowego przedsiębiorcy.

www.vbeta.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here