Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie określonej ilości pracowników muszą liczyć się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych. Związane jest to nie tylko z odpowiednią dokumentacją pracowniczą, którą należy prowadzić w ściśle określony sposób. Zatrudniając pracowników konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich warunków lokalowych oraz miejsc i stanowisk pracy dla wszystkich zatrudnionych osób. Obowiązki pracodawców, w tym zakresie, kontrolowane są przez inspekcje pracy w całym kraju. Działają one nie tylko na zgłoszenie samego pracownika. Wyrywkowo przeprowadzają kontrole stanu zatrudnienia oraz sprawdzają właściwość zorganizowania miejsc pracy. W ramach dokumentacji pracowniczej musimy prowadzić różnorodne listy oraz dokumenty potwierdzające przestrzeganie praw pracowniczych. Najważniejszym dokumentem są listy obecności. One potwierdzają obecność danego pracownika w zakładzie pracy oraz warunkują wypłatę odpowiedniego wynagrodzenia. Brak podpisów na liście obecności zostanie z pewnością zauważony przez kontrolera.

www.bookbox.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here