Procesem ściśle związanym z uwarunkowaniem pracy ludzkiej jest zarządzanie czasem. Czas nie jest czynnikiem stały, ciągle mija, a to z kolei sprawia, że musimy dostosować się do stawianych przez niego warunków. W swej definicji czas stanowi pojecie ograniczone pod względem ilościowym, dlatego nie da się go regulować ani zastąpić. Zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważnym zjawiskiem, ponieważ w dużej mierze decyduje on o tym, czy firma osiągnie przewidziane cele i dobrze wykorzysta warunki, jakie daje jej czynnik naturalny. Czas jest procesem uwarunkowanym, dlatego kierownicy jednostek organizacyjnych i gospodarczych muszą tak go rozplanować, aby firma mogła prawidłowo działać, a przez to intensywnie się rozwijać. W wielu zakładach pracy można spotkać się z negatywnym w skutki marnotrawstwem czasu, które sprawia, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie w określonym terminie wywiązać się ze swoich zadań. To z kolei pociąga za sobą kolejne negatywne spostrzeżenia, zaś sama firma uważana jest przez klientów za niegodną zaufania.

www.akcez.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here