Kupno nowego mieszkania, samochodu czy też sprzętu elektronicznego to spore wyzwanie dla każdej osoby, ponieważ w wielu przypadkach uzyskiwane comiesięczne dochody okazują się niewystarczające. Z tego też względu wiele osób zmuszonych jest do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jednak warto wcześniej dowiedzieć się, z czym należy się zmierzyć. Niezwykle istotne jest to, aby podjąć racjonalną i przemyślaną decyzję, ponieważ zaciągnięcie zobowiązania zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które należy ponieść. Obecnie można zdecydować się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jednak czym tak naprawdę charakteryzują się te dwa produkty finansowe?

Kredyt
Kredyt to w bardzo dużym skrócie postawiona do dyspozycji kredytobiorcy przez instytucję finansową (bank) na określony w umowie czas kwota środków pieniężnych, która musi zostać spłacona wraz z odsetkami w terminach, które zostały określone w umowie. Otrzymanie kredytu nie jest jednak takie proste, ponieważ bank musi wcześniej zweryfikować zdolność kredytową, co nie zawsze przebiega pozytywnie. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że dana osoba wnioskuje o większą kwotę kredytu, natomiast bank może pożyczyć nieco mniejszą kwotę środków finansowych, gdyż taka właśnie jest maksymalna zdolność finansowa wnioskującego kredyt. Oczywiście istnieje możliwość zwiększenia swojej zdolności kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania, jednak zawsze wiąże się to z większą kwotą odsetek do zapłaty.

Pożyczka
Pojęcie kredytu oraz pożyczki przez wiele osób stosowane jest zamiennie, jednak należy wiedzieć o tym, iż są to dwa zupełnie różne produkty finansowe, które regulowane są przez dwa odrębne akty prawne. Kredyt regulowany jest ustawą Prawo bankowe, natomiast pożyczka Kodeksem cywilnym. Kolejną ważną kwestią rozróżniającą te dwa produkty jest fakt, iż kredytu może udzielić wyłącznie bank natomiast pożyczki praktycznie każda osoba. Obecnie z roku na rok wzrasta liczba pożyczek udzielanych przez parabanki, ponieważ otrzymanie środków pieniężnych z takiej instytucji jest dużo łatwiejsze niż w banku. Banki prześwietlają bowiem potencjalnego kredytobiorcę naprawdę bardzo dokładnie, natomiast parabanki rekompensują sobie zwiększone ryzyko wyższymi odsetkami, które w niektórych przypadkach mogą nawet przewyższyć kwotę zaciągniętego zobowiązania. Z tego też względu warto bardzo dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem, aby ustrzec się przed ewentualnymi dodatkowymi kosztami.

http://www.klinikafinansowa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here