W większości współczesnych państw wprowadzono już system gospodarki wolnorynkowej. Globalizacja, rozwój techniki i informatyki umożliwił nawiązywanie bardzo szybkich kontaktów nawet z najbardziej oddalonymi miejscami na Ziemi. Możliwe stało się również nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych. Każde państwo posiada zazwyczaj swoje własne bogactwa naturalne a także jest producentem określonych wyrobów i usług. Jednak żaden z krajów nie jest w pełni samowystarczalny. Nawet największe potęgi gospodarcze jak Stany Zjednoczone czy Japonia muszą sprowadzać niektóre produkty i surowce zza granicy. Potrzebna więc stała się wymiana handlowa, między wszystkimi krajami, żeby zapewnić im optymalne warunki rozwoju. Z kraju eksportuje się produkty, których produkcja znacznie przekracza potrzeby jego mieszkańców. Z kolei te wyroby, który jest zbyt mało lub ich produkcja jest nieopłacalna, należy przywozić z innych krajów. Dzięki takiej międzynarodowej wymianie handlowej możliwa stała się specjalizacja oraz przyspieszony został rozwój techniczny.

www.okgk.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here