Strategia polityki kredytowej określa jaką politykę w tym zakresie stosuje przedsiębiorstwo względem swoich odbiorców. Przedsiębiorstwo ma możliwość stosowania jednego z trzech rodzajów polityki kredytowej.

Polityka agresywna
Można powiedzieć, że jest to polityka dla każdego, ponieważ kredyt może zostać udzielony nawet odbiorcom o bardzo wysokim ryzyku niewypłacalności. Jest to szansa dla takich niepewnych odbiorców. Dzięki takim działaniom pozyskuje się więcej klientów co wpływa na wydajniejszy wzrost sprzedaży. Jednak żeby nie było tak „różowo”, aby stosować taki rodzaj polityki kredytowej trzeba dysponować poważnymi środkami finansowania należności i ponoszenia wyższych kosztów finansowych.

Strategia konserwatywna
Jest ona nastawiona na bezpieczeństwo finansowe, jest to przeciwieństwo polityki agresywnej, ponieważ tutaj dąży się do całkowitego wyeliminowania ryzyka niewypłacalności klientów. Dodatkowo często rezygnuje się ze współpracy z odbiorcami, którzy regulują zobowiązania z opóźnieniem. Zazwyczaj kredyt udzielany jest stałym klientom, których solidność została udowodniona przy dłuższej współpracy. Dodatkowo kwota udzielonego kredytu nie zawsze będzie satysfakcjonująca dla odbiorcy. Jest to polityka, która ogranicza do minimum możliwość poniesienia strat finansowych związanych z niewypłacalnością, jednak z drugiej strony ogranicza rozwój sprzedaży co jest szczególnie widoczne na tle firm stosujących agresywną politykę kredytową.

Strategia umiarkowana
Jest to fuzja dwóch wyżej wymienionych polityk. Nie ma wielkiego ryzyka, ale też nie ma takich wymagań jak w polityce konserwatywnej. Stosowana przez przedsiębiorstwa, które nie są gotowe na duże ryzyko, ale też chcą pozyskać większą liczbę nowych klientów. Polityka ta polega na elastycznym udzielaniu kredytów. Oznacza to, że każdy klient zostanie sprawdzony pod kontem wypłacalności i na tej podstawie będą różnicowane jednostkowe kwoty kredytu oraz okresy na jakie zostanie on udzielony.

https://www.odszkodowaniazoc.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here