Obecnie świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje coraz większą część rynku. Liczba zwolenników usług elektronicznych wzrasta. Z tych usług korzystają osoby w różnym wieku, zarówno mieszkańcy miast, a jak i wsi. Ustawodawca świadczenie usług drogą elektroniczną definiuje jako wykonanie usług bez fizycznej obecności stron. Usługa drogą elektroniczną jest świadczona na odległość poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy. Usługa jest przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych. Taka usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Upraszczając – usługa elektroniczna to czynność dokonywana na odległość, gdzie strony nie rozmawiają w cztery oczy, a nośnikiem informacji i korespondencji jest internet. Ustawa wprost zakazuje wysyłania do osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np.: poczty e-mail niezamówionych treści handlowych. Według ustawy informacja handlowa zamówiona ma miejsce wtedy, kiedy odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji i udostępnił w tym celu adres e-mail. Wysyłanie spamu do odbiorcy jest przejawem nieuczciwej konkurencji, której zakazuje ustawa o nieuczciwej konkurencji z 1993 roku. Przepisy chroniące konsumenta nie są ograniczeniem, nie przyczyniają się do zmniejszenia wpływów sektora. Klient zyskuje obronę swoich interesów i dzięki temu jest mocnym partnerem w machinie handlu elektronicznego.

www.neo-plus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here