Krajowy system logistyczny definiuje się jako całość procesów logistycznych, które realizowane są na obszarze jednego kraju przez systemy logistyczne organizacji krajowych. Krajowy system logistyczny działa przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury logistycznej. W skład tego systemu wchodzą podsystemy: dystrybucji, transportu i komunikacji. Kanał dystrybucji jest podstawą podsystemu przemieszczania się produktów z miejsc wytworzenia do odbiorców finalnych. Kanał ten stanowi zbiór wzajemnych powiązań organizacyjnych, których celem jest sprawne przeprowadzenie procesu transportowego. Podsystem transportu to cześć krajowego systemu logistycznego odpowiedzialna za przemieszczanie się dóbr za pomocą odpowiednich środków technicznych. Środki te należą do producentów, którzy dzięki nim rozprowadzają własne produkty. Pojazdy te mogą również być własnością przedsiębiorstw handlowych, które chcą dostarczać od innych uczestników rynku produkty do sprzedaży. Zadaniem podsystemu komunikacji jest zarządzanie informacjami i pieniędzmi niezbędnymi do transportu dóbr materialnych w określonych kanałach dystrybucji. W jego skład wchodzą dokumenty przewozowe oraz systemy gromadzenia i przetwarzania informacji.

www.moto.info.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here